Kva skal du med «Bondeboka»?

Boka gir deg ei oversikt over viktige spørsmål for gardseigarar, bønder og dei som vil starta i landbruksnæringa. Vi håper verkeleg at næringsdrivande og forvaltinga har glede av boka. Og sjølvsagt; vi er alltid opne for gode innspel!

Vi ynskjer deg lukke til med det gode og viktige arbeidet du gjer på garden din – vi treng meir lokal mat på våre bord. Og vi ønskjer deg som er forvaltar og rådgjevar i ein kommune lukke til med å finne dei gode avgjerdene for landbruket sitt beste.

Helsing frå landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen i Hordaland

Reklamer